آخرین اخبار

دانشگاه مازندران با همکاری دانشگاه اف اچ ام آلمان برگزار می کند:اینترنت کسب و کار و فرهنگ دیجیتال

لایو اینستاگرامی با موضوع اینترنت کسب و کار و فرهنگ دیجیتال، به عنوان راه حلی برای دنیای بعد از شیوع بیماری کرونا با سخنرانی پروفسور حمید دوست محمدیان استاد تمام رشته مدیریت پایداری بین الملل و پژوهشگر ارشد آینده پژوهشی و مدیر بین الملل دانشگاه علوم فنی کاربردی FHM آلمان دوشنبه ۲۳ تیر ماه سال ۹۹ ساعت ۱۴ به وقت ایران در پیج profdrhdm@برگزار می شود.

فهرست مباحث سخنرانی:

  • شیوع بیماری و اثرات پایداری
  • معرفی تئوری موج پنجم
  • اینترنت کسب و کار و فرهنگ دیجیتال
  • نظریه ها در خصوص شیوع بیماری
  • دنیای پس از شیوع بیماری
  • چالش های امروز و بحران فردا
  • کسب و کار در دوران قرنطینه/ تجربیات آلمان و اروپا