آخرین اخبار

جلسه همفکری در مورد نحوه جایگزینی راه روستایی موجود در اراضی پارک با راه دسترسی جدید برگزار شد

با حضور رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، بخشدار نازلو و اعضای شورا و دهیاران روستاهای مجاور پارک، جلسه تعیین تکلیف راه روستایی موجود در اراضی پارک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در این جلسه مقرر گردید اقناع روستائیان منطقه جهت رفع مشکل موجود، توسط اعضای شورا و دهیاران صورت گیرد و همچنین تاییدیه ایمنی راه دسترسی جدید در اسرع وقت توسط پارک اخذ و به بخشدار نازلو ارسال گردد.