آخرین اخبار

جلسه تشریح خدمات و حمایت های معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از شرکت های دانش بنیان برگزار شد

با حضور دکتر سجاد گلشن نواز معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و کارگزاران معاونت علمی،فناوری و دانش بنیان استان نشست تشریح خدمات و حمایت های معاونت علمی ریاست جمهوری به شرکت‌های دانش بنیان و روش های افزایش میزان خدمات به شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک برگزار شد.

نشست تشریح خدمات و حمایت های معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به شرکتهای دانش بنیان و روش های افزایش میزان خدمات به شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک برگزار گردید.

این جلسه با حضور دکتر سجاد گلشن نواز؛ معاون فناوری و نوآوری پارک، خانم دکتر اسمعیلی و خانم دکتر زیب ارزانی کارگزاران معاونت علمی، فناوری و دانش بنیان استان با محوریت ارائه گزارش عملکرد و اشتراک چالش ها و مسائل پیش رو برگزارشد.