آخرین اخبار

جلسه بررسی همکاری های دوجانبه پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد

با حضور دکتر منصورفر رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و دکتر یوسفی ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان جلسه بررسی همکاری های دوجانبه پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دکتر منصورفر در این جلسه با اشاره به پتانسیل بالای دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای جهت ورود به بازار کار، اظهار کرد: فارغ التحصیلان این دانشگاه می تواند کمبود تکنسین در بازار کار را جبران کنند.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی ادامه داد: دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های فنی می توانند مورد حمایت این مجموعه قرار گرفته و  روی پای خود بایستند.

وی در ادامه به انواع حمایت های مادی و معنوی مجموعه پارک علم و فناوری آذربایجان غربی اشاره کرده و گفت: راه اندازی یک مرکز رشد مشترک می تواند حلقه اتصال بین پارک علم و فناوری و دانشگاه فنی و حرفه ای باشد.