آخرین اخبار

جلسه بررسی مشکلات و مسائل مراکز رشد مشترک دانشگاه پیام نور و پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

این جلسه با حضور رئیس و معاونین دانشگاه پیام نور  و مسئولین پارک علم و فناوری آذربایجان غربی  حول محور مسائل و مشکلات موجود و بررسی راه اندازی مراکز رشد اقماری جدید با همکاری دانشگاه پیام نور و همچنین اهدای حکم مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میاندوآب تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، بررسی مشکلات و مسایل مربوط به مراکز رشد اقماری موجود پارک و راه اندازی مراکز جدید با همکاری دانشگاه پیام نور استان و  اهدای حکم مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میاندوآب ، دکتر مسلم محمدی از جمله سایر برنامه های این جلسه  بود.