آخرین اخبار

جلسه بررسی قرارداد تاسیس و راه اندازی مرکز رشد مشترک با دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار شد

 با حضور دکتر گلشن نواز معاون پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دکتر خلیل زادگان مدیر مرکز رشدجامع پارک، دکتر مشکوه معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی و همچنین دکتر نصیرنژاد مدیر مرکز رشد دانشگاه صنعتی جلسه بررسی قرارداد تاسیس و راه اندازی مرکز رشد مشترک برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در این جلسه بندهای پیش نویس قرارداد تاسیس و راه اندازی مرکز رشد مشترک توسط نمایندگان دو دستگاه بررسی شده و راهکارهای افزایش میزان همکاری با هدف تسهیل روند رشد واحدهای فناور و دانش بنیان در قرارداد مذکور گنجانده شد.