آخرین اخبار

جلسه بررسی امکان دریافت کدپستی اختصاصی به واحدهای فناور مستقر در پارک برگزار شد

با حضور دکتر سجاد گلشن نواز معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و رئیس اداره کدگذاری اطلاعات مکانی اداره کل پست استان، جلسه بررسی اختصاص کدپستی اختصاصی به واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در پارک برگزار شد.