آخرین اخبار

جلسه ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک بین شرکت‌های عضو مرکز رشد و موسسات پارک علم و فناوری برگزار شد

با حضور دکتر سجاد گلشن نواز معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی جلسه ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک بین شرکت‌های عضو مرکز رشد و موسسات پارک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، جلسه مشترک به منظور ایجاد زمینه های همکاری مشترک مابین شرکت های عضو مرکز رشد و موسسات پارک با حضور دکتر گلشن نواز معاون فناوری و نوآوری پارک، دکتر خلیل‌زادگان رئیس مرکز رشد جامع پارک و دو شرکت فعال برگزار شد.

در این جلسه دو شرکتارزین پویش آسال و اروم ماشین صنعت پیمان گستر درخصوص زمینه های فعالیت با یکدیگر آشنا شده و درباره شکل گیری همکاری های مشترک به گفت و گو پرداختند.