آخرین اخبار

تمهیدات سازمان امور مالیاتی برای فعالین اقتصادی با توجه شیوع ویروس کرونا

ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص حمایت های مالیاتی دولت از فعالین اقتصادی مصوبه ای پنج بندی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری آذربایجان غربی، مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص حمایت های مالیاتی دولت از فعالین اقتصادی به شرح ذیل می باشد:

۱-در سال ۹۹، در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی(اعم از اصل مالیات، عوارض و جرایم)قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در اجرای ماده(۱۶۷) قانون مالیات های مستقیم به اتمام رسیده باشد و این گونه مودیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به امهال بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط  به مدت ۹ ماه از تاریخ درخواست اولیه برای امهال و تقسیط فارغ از مهلت سه ماهه مذکور در ماده (۱۶۷)قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید.

۲-در مواردی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده انقضای مهلت زمانی برای اعتراض به اوراق مالیاتی از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۸ لغایت ۱۵/۲/۱۳۹۹ باشد، مهلت اعتراض حداکثر تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ تمدید می شود.

۳-جرایم پرداخت نشده بدهی مالیاتی و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۹ بخشوده می شود.

۴-تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی تعیین شده در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ در سال ۹۸ برای اجرا در سال ۱۳۹۹ از یک ماه به چهار ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک افزایش می یابد.

۵-کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفند ماه ۱۳۹۸ و سه ماهه اول ۱۳۹۹ جهت تامین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی  و نیروهای مسلح و سایر مراکز درمانی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تایید وزارت مذکور قرار گیرد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت محسوب می گردد.