آخرین اخبار

تفاهم نامه همکاری مابین پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و سازمان تحقیقات جهاد خودکفایی صدر منعقد شد

در راستای اجرای تدابیر و منویات مقام عظم رهبری و نیز همچنین سیاست های دولت، تفاهم نامه همکاری در حوزه علمی، تحقیقاتی و فناوری مابین پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و سازمان تحقیقات جهاد خودکفایی صدر منعقد شد.

 به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این تفاهم نامه به منظور توسعه علمی و بهره برداری از ظرفیت های علم و فناوری موجود در پارک علم و فناوری، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و بر اساس سیاست استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های موجود در کشور و ایجاد فضای مناسب برای جذب نخبگان علمی از طریق حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان با هدف هم افزایی قابلیت ها در مسیر تجاری سازی دانش و اشتغال دانش بنیان منعقد گردید.

در ادامه این جلسه مدیران بخش های مختلف سازمان تحقیقاتی صدر نشستی با برخی از واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در پارک، فعال در حوزه ICT  داشتند که در این نشست ابعاد مختلف زمینه های همکاری بررسی شد.