آخرین اخبار

تفاهم نامه همکاری علمی، تحقیقاتی و آموزشی مابین پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و فرماندهی انتظامی استان منعقد شد

هدف از این تفاهم نامه گسترش همکاری های مشترک در کلیه زمینه های علمی، تحقیقاتی و کاربردی فی مابین پارک علم و فناوری و فرماندهی انتظامی استان با در نظر گرفتن کلیه امکانات طرفین اعم از علمی، فنی، نیروی انسانی، اطلاعات، تجربه و تخصص است.