آخرین اخبار

رفع نیازهای فناورانه شرکت ملی گاز توسط شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

 با حضور سید مهدی علوی نیا مدیر طرح بیهنه سازی مصرف شرکت ملی گاز، علیرضا شیخی مدیرعامل شرکت گاز استان، سیدمیثم اسماعیلی معاون اداری، مالی و امین خلیل زادگان مدیرمرکز رشد جامع پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و همچنین مدیران شرکت دانش بنیان بهینه فرآیند الکترونیک فیدار جلسه بررسی رفع نیازمندی های فناورانه شرکت ملی گاز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، طی هماهنگی های قبلی  صورت گرفته توسط مدیران شرکت دانش بنیان فیدار الکترونیک، جلسه رفع نیازمندی هوشمندسازی موتورخانه های سطح استان در محل شرکت گاز استان برگزار شد.

در این جلسه ابعاد مختلف همکاری و تکنولوژی مورد نیاز برای رفع نیازمندی شرکت ملی گاز بررسی شده و در نهایت تصمیم گیری شد این طرح بصورت پایلوت در آذربایجان غربی اجرا شود.