آخرین اخبار

تزریق ذهنیت کارآفرینی به دانشجویان به عنوان بازیگران اصلی اکوسیستم نوآوری

دکتر علی محمدنیکبخت رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در آئین اختتامیه نخستین جشنواره کار آفرینی و بازارچه های دانشجویی دانشگاه های پیام نور سراسر کشور، اظهار کرد: تزریق ذهنیت کارآفرینی به دانشجویان به عنوان بازیگران اصلی اکوسیستم نوآوری کار مهمی بوده که دانشگاه پیام نور با برگزاری این جشنواره انجام داده است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دکتر نیکبخت با بیان اینکه ذهنیت ها در کشور به مقوله فناوری، نوآوری و کارآفرینی عوض شده است، گفت: مسئولین کشوری و استانی اهتمام  و توجه خاصی به اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی از خود نشان می دهند.

وی ادامه داد: امروز ما در این جشنواره ایده هایی را دیدیم که تبدیل به محصول اولیه شده اند و این یعنی دانشجویان برای نوآوری و کارآفرینی دست بکار شده اند.

در پایان این مراسم از دانشجویان کارآفرین دانشگاه های پیام نور سراسر کشور تقدیر بعمل آمد.