آخرین اخبار

تدوین سبد پروژه های پژوهشی سال ۱۴۰۲ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- منطقه ارومیه

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران- منطقه ارومیه در راستای راهبردها و سیاستهای پژوهشی این شرکت در نظر دارد جهت شناسایی موضوعات پژوهشی اولویت دار و تعیین نیازهای پژوهشی سال ۱۴۰۲ شرکت متبوعه، از پیشنهادات پژوهشی متخصصان و صاحب نظران منطقه به نحو مناسب بهره برداری نماید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در نظر دارد جهت شناسایی موضوعات پژوهشی اولویت دار و تعیین نیازهای پژوهشی سال ۱۴۰۲ شرکت متبوعه، از پیشنهادات پژوهشی متخصصان و صاحب نظران منطقه به نحو مناسب بهره برداری نماید.

به همین منظور ضمن ارسال آخرین نسخه فرم پیشنهاد پروژه پژوهشی (RFP) ، عناوین در حال فراخوان و بررسی نهایی و عناوین نیازهای فناورانه شرکت ملی پخش خواهشمند است، موضوع به نحو مقتضی به اساتید، دانشجویان و کارشناسان محترم تحت پوشش اطلاع رسانی شود تا با بهره گیری از تجارب و سوابق ارزنده خود موضوعات و عناوینی را که مرتبط و منطبق با فعالیت های جاری شرکت ملی پخش بوده و قابل طرح به عنوان موضوع اجرای یک طرح پژوهشی یا پایان نامه تحصیلی باشند را صرف در قالب فرم RFP ارسالی تدوین و به این شرکت ارسال نمایند.

متقاضیان محترم در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانند با شماره تلفن مستقیم ۳۳۴۳۲۴۶۸-۰۴۴ با مسئول پژوهش این شرکت آقای کاووس آریانا تماس و هماهنگی های لازم را معمول فرمایند.

عناوین نیازهای فناورانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفت

فرم درخواست پروژه RFP

عناوین در حال فراخوان و بررسی نهایی