آخرین اخبار, گزارش تصویری

بوت کمپ واحدهای فناور مراکز رشد توسط پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

بوت کمپ واحدهای فناور مراکز رشد به منظور آشنایی با انواع شرکت ها، تیم سازی، مدیریت محصول و هویت سازی توسط پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد.

 

 به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این بوت کمپ طی روزهای  ۵ و ۶ مهر ماه با تدریس اساتیدی از حوزه های مختلف، برای واحدهای فناور مراکز رشد سطح استان برگزار گردید.