آخرین اخبار

بوت کمپ مدیریت فناوری و نوآوری استان آذربایجان غربی برگزار خواهد شد

محورها:
راهبرد فناوری و نوآوری
مدیریت دارایی های فکری
همکاری های فناورانه
مدیریت فناوری و نوآوری
توسعه محصول
تامین مالی پروژه های فناورانه

ویژه شرکتهای دانش بنیان استان آدربایجان غربی

زمان برگزاری: ٨-٩ خرداد ماه ١۴٠٠

شرکت های دانش بنیان ثبت نام کننده در سامانه غزال با لینک
‏https://online.inif.ir/ch/t692
به عنوان مهمان وارد و اسم شرکت را نیز وارد نمایند.

باتوجه به هماهنگی های لازم با صندوق نوآوری و شکوفایی شرکت های عیر دانش بنیان هم نیز می توانند وارد افتتاحیه و وبینار با لینک بالا بشند بصورت رایگان

شماره تماس پشتیبانی: ۰۹۱۲۹۵۴۴۳۸۷

ی توانمندسازی استان آذربایجان غربی