آخرین اخبار, تانا

بزرگترین رویداد بهم رسانی عرضه و تقاضای فناوری در آذربایجان غربی برگزار می شود

دکتر جواد نوری نیا رئیس پارک علم و فناوری از برگزاری بزرگترین رویداد بهم رسانی عرضه و تقاضای فناوری در استان با عنوان (تانا)  توسط پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و با همکاری شتابدهنده آرکاپ در ۲۸ مهر ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دکتر نوری نیا با اشاره به همکاری دستگاه های اجرایی، مراکز علمی و دانشگاهی برای برگزاری این رویداد، اظهار کرد: تانا از اختصار “توسعه اکوسیستم نوآوری استان ها” گرفته شده است و به عنوان مجموعه ای از اقدامات تعریف می شود که با حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف، سیاست گذاری و راهبری ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استانها و برنامه ریزی و اجرای پارک های علم و فناوری در استان ها، عملیاتی می شود.

وی ادامه داد: هدف از این طرح ترویج گفتمان نوآوری و توسعه و تقویت اکوسیستم نوآوری در استان ها با نگاه به مزیت های نسبی و ظرفیت های فناورانه و همچنین مسائل و نیازهای آن استان می باشد.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با بیان اینکه این طرح در راستای تقویت و توسعه اکوسیستم نوآوری استان ها تدوین شده است، افزود: ترویج گفتمان نوآوری و کارآفرینی در استان ها، ارتقای سطح دانش و توانایی بازیگران اکوسیستم نوآوری، توسعه تعامل و همکاری بین اجزای اکوسیستم نوآوری استانی، افزایش سهم نخبگان، دانشمندان و فناوران در توسعه نوآوری در استان ها و بهم رسانی ظرفیت ها و پتانسیل های علمی و فناورانه با نیازهای فناورانه از جمله اهداف مهم این رویداد می باشد.

 جهت ثبت نام کلیک کنید