آخرین اخبار

برگزاری رویداد بوت کمپ و پیش شتابدهی صادراتی در آذربایجان غربی

رویداد بوت کمپ و پیش شتابدهی صادراتی با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، رویداد بوت کمپ و پیش شتابدهی صادراتی با هدف تربیت مدیران فروش بین الملل و تحلیلگران بازارهای بین الملل تربیت مدرسین بازارهای بین الملل QEFS و با نظارت مرکز تجارت بین الملل و سازمان تجارت جهانی در آذربایجان غربی برگزار می شود.

مدرس: ناصر انزل چی- مدرس رسمی مرکز تجارت بین الملل و رئیس انجمن شرکت های مدیریت صادرات ایران

زمان ۲۲ و ۲۳ آبان
ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر: ۰۹۱۹۹۵۷۰۶۷۲