آخرین اخبار

برگزاری اولین گردهمایی بین الملی برترین شرکت های فعال در زمینه هوش مصنوعی

اولین گردهمایی بین الملی برترین شرکت های فعال در زمینه هوش مصنوعی(IEI 2023) با حضور شرکت های فناور ودانش بنیان آذربایجان غربی در شهر اصفهان و در محل هتل عباسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، اولین گردهمایی بین الملی برترین شرکت های فعال در زمینه هوش مصنوعی(IEI 2023) با حضور شرکت رایان تصویر کاوش ورنا مستقر در پارک علمو فناوری آذربایجان غربی و در شهر اصفهان و در محل هتل عباسی برگزار گردید.
در این رویداد که با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری،اتاق بازرگانی و بنیاد نخبگان اصفهان صورت گرفت از بین ۱۷۰ شرکت فعال در زمینه هوش مصنوعی ۴۷ شرکت موفق به اخذ مجوز حضور در این رویداد شدند.

این رویداد در دو بخش سرمایه گذاری و نمایشگاه عرضه فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی برگزار شد و شرکت ها توانستند تفاهم نامه هایی با صنایع کوچک و بزرگ منعقد نمایند.