آخرین اخبار

برنامه‌ها و ظرفـیت‌های پارک علم و فناوری آذربایجان غربی طی سلسله نشست های هدفمند در دانشگاه ها معرفی می شوند

دکتر جواد نوری نیا، رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از برگزاری سلسله نشست های «آشنایی با زیست بوم نوآوری و فناوری و معرفی پارک علم و فناوری و خدمات آن» در دانشگاه های سطح استان خبر داد و افزود: این نشست ها همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه ها و با هدف آشنا نمودن دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با زیست بوم نوآوری و فناوری و معرفی حمایت های بازیگران مختلف این زیست بوم بویژه پارک علم و فناوری از کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دکتر نوری نیا ادامه داد: اولین نشست که روز دو شنبه، ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲ راس ساعت ۱۰، در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه ارومیه گزار خواهد شد، ویژه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان علاقمند دانشکده های برق و کامپیوتر و همچنین دانشکده علوم ورزشی می باشد.
نوری نیا افزود: نشست بعدی ویژه اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان علاقمند دانشکده فنی و مهندسی است که روز دو شنبه، ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲ راس ساعت ۱۲ در آن دانشکده برگزار خواهد شد.
رئیس پارک علم و فناوری استان تصریح کرد: «آشنایی با مفاهیم مربوط به زیست بوم نوآوری و فناوری»،«معرفی برنامه‌ها و ظرفیت‌های پارک علم و فناوری »، «معرفی سامانه پذیرش پارک علم و فناوری» و «تشریح خدمات پارک علم و فناوری» از جمله موضوعاتی که قرار است در این نشست های یک ساعته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.