آخرین اخبار

با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی اولین جلسه کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد

با حضور دکتر غلامرضا منصورفر رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و دکتر فتحعلی لو معاون فناوری پارک اولین جلسه کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه با شرکت مسئولین اتاقبازرگانی ارومیه و نمایندگان تام الاختیار شرکت های دانش بنیان استان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، اولین جلسه کسب و کار دانش بنیان با موضوع بررسی مشکلات و جمع بندی پیشنهادات شرکت های دانش بنیان با حضور نمایندگان این شرکت ها در محل پارک علم و فناوری آذربایجان غربی تشکیل شد.

در این جلسه مدیران عامل شرکت های دانش بنیان به بیان مشکلات و موانع موجود در مسیر توسعه این نوع شرکت ها به بحث و گفت و گو با یکدیگر پرداختند.