آخرین اخبار

با میزبانی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد: نشست مجازی طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران

با حضور خانم دکتر اثنی عشری مدیر طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران، دکتر فتحعلی لو معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و جمعی از اساتید و پژوهشگران پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و پارک استان،نشست مجازی طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در این نشست در مورد نحوه همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با دفتر طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران سازمان محیط زیست کشور و همچنین در خصوص برگزاری رویداد مشترک در این حوزه بحث و گفت و گو انجام شد.