آخرین اخبار

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ ُدکتر غلامرضا منصورفر به سمت «ریاست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی» منصوب شد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در بخشی از این حکم آمده است:

احتراما، ضمن قدردانی از خدمات ارزنده جنابعالی و با توجه به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری به موجب این حکم برای ۴ سال به سمت رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی منصوب می شوید.
امید است که با تعامل مؤثر با استانداری و سایر دستگاه های اجرایی شرایط توسعه پارک و حل مشکلات پیش روی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان را فراهم آورید و روابط مؤثر و هدفمندی را با دانشگاههای استان برای بهره گیری دانشگاهیان از ظرفیت های پارک علم و فناوری برقرار سازید. همچنین، با ارزیابی شرایط موجود پارک در اعتلای جایگاه آن اهتمام ورزید و زمینه ارتقای کمی و کیفی خدمات و حمایت های مورد نیاز توسعه کسب و کار مؤسسات و بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی و غیر دولتی را مهیا سازید.
مشارکت و ایفای نقش مؤثر در ارتقای زیست بوم نوآوری و کارآفرینی منطقه همکاری با نقش آفرینان اصلی زیست بوم و توجه خاص به توسعه مؤسسات مستقر در پارک از دیگر موضوعات مهمی است که توجه جنابعالی و همکاران محترم در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی را می طلبد.
امیدوارم که با توکل به خداوند سبحان و پیروی از آموزه های اسلامی و مبانی علمی مأموریتها و وظایف محوله را بر پایه قوانین، سیاست ها و برنامه های مصوب دولت تدبیر و امید و طرح های پیشنهادی به مجلس محترم شورای اسلامی اجرا کنید و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران در مراکز دولتی و خصوصی حوزه فناوری نفشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری داشته باشید.

منصور غلامی
وزیرعلوم تحقیقات و فناوری