آخرین اخبار

بازدید واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از صنایع شهرک صنعتی

به منظور ایجاد هم افزایی و ارتباط بیشتر واحدهای فناور با صنایع بزرگ استان، تور بازدید از برخی واحدهای شهرک صنعتی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، به منظور ارتباط گیری و استفاده از پتانسیل های شرکت های فناور و دانش بنیان توسط صنایع بزرگ استان، تور بازدید از صنایع شهرک صنعتی برگزار شد.

این بازدید که مصادف با ۲۱ مرداد ماه روز حمایت از صنایع کوچک بود، در راستای انتقال تجربه و بررسی و رفع مشکلات فناورانه این صنایع بود.

شایان ذکر است، واحدهای صنعتی چاپ طلا، اروم تجهیز گستر، ماد صنعت از جمله واحدهایی بودند که از آنها بازدید به عمل آمد.