آخرین اخبار, گزارش تصویری

بازدید نخبگان و برگزیدگان طرح شهید احمدی روشن بنیادنخبگان استان از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

نخبگان و برگزیدگان طرح شهید احمدی روشن ضمن بازدید از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، نشست صمیمی نیز با رئیس پارک آذربایجان غربی داشتند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، بنیاد ملی نخبگان با هدف توانمندسازی و مشارکت دانشجویان مستعد برای حل مسائل کشور با اجرای طرح شهید احمدی روشن، توانمندی‌های دانشجویان صاحب استعداد برتر را در جهت شناسایی و حل مسائل واقعی کشور هدایت می‌نماید.
در این طرح استادان خبره دانشگاهی و متخصصان برتر صنعتی با شناسایی مسائل و مشکلات اصلی کشور، هسته‌های نخبگانی مسأله محور را با مشارکت دانشجویان برگزیده تشکیل داده و به صورت علمی و تخصصی در قالب طرحی مشخص و در بازه زمانی معین به حل آنها می‌پردازند.