آخرین اخبار, گزارش تصویری

بازدید مدیرکل سازمان بازرسی استان از پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

دکتر محبوبی مدیرکل جدید سازمان بازرسی استان به همراه دکتر اسدیان معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور از دستاوردهای فناوران پارک علم و فناوری آذربایجان غربی بازدید کردند.

 به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، بعد از بازدید به همراه دکتر منصورفر رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی نشست صمیمی با مدیران واحدهای فناور و دانش بنیان انجام شد و این فناوران به بیان مشکلات خود پرداختند.