آخرین اخبار

بازدید مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای از عملیات عمرانی باند کندروی ورودی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

این بازدید به منظور بررسی مسیر موجود و نحوه کمک به اتمام این طرح صورت گرفت که در نهایت با قول مساعد ایشان برای زیرسازی و آسفالت ورودی پارک پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، ورودی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به دلیل اصلاحات هندسی در حال انجام، وضعیت خطرناکی برای مراجعین و فعالین در این مجموعه ایجاد کرده است که ممکن است خطرات جانی و مالی به همراه داشته باشد.

این مهم نیازمند حمایت مسئولین و دستگاه های ذی ربط می باشد که با پیگیری‌های رئیس و معاون پشتیبانی پارک و حضور مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قول های مساعدی برای اتمام طرح باند کندروی پارک گرفته شد.