آخرین اخبار, گزارش تصویری

بازدید فناوران پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از اتاق های عمل بیمارستان امام خمینی ارومیه

فناوران پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به همراه چندتن از اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه در راستای رفع نیازهای فناورانه دستگاه ها و تجهیزات اتاق عمل بیمارستان امام خمینی ارومیه، از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید کردند.