آخرین اخبار

بازدید رییس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی و معاون علم و فن آوری سازمان بسیج مستضعفین از طرح های شرکت گیتی اوج آذربایجان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دکتر تالار پشتی و سردار رحیمی معاونت علم و فن آوری سازمان بسیج مستضعفین از طرح های راهبردی منظومه ی فضایی وپهپاد های کشاورزی شرکت گیتی اوج آذربایجان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و به نقل از مدیرعامل شرکت گیتی اوج آذربایجان در این جلسه مقرر شد، امکان ایجاد مرکز نوآوری منظومه های فضایی کشور باهمکاری معاونت بسیج علمی بررسی و با مساعدت سازمان برنامه وبودجه و بررسی امکان تودیع ضمانت نفتی تامین مالی این پروژه انجام یابد.