آخرین اخبار

بازدید رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از شرکت فناور مستقر در شهرستان مهاباد

دکتر جواد نوری نیا رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به همراه معاونین پارک در جهت پیگیری و رفع مشکلات شرکت فناور مکریان قارچ مهاباد بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در این بازدید پیرامون مشکلات این شرکت و برنامه تولید آتی آن گفتگو شد و در جهت رفع مشکلات این واحد دستورات مقتضی توسط ریاست پارک صادر شد.