آخرین اخبار

بازدید دکتر نوری نیا رئیس جدید پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در پارک

دکتر جواد نوری نیا رئیس جدید پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به همراه دکتر فتحعلی لو معاون فناوری و نوآوری پارک از برخی واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی،این بازدید به منظور آشنایی دکتر نوری نیا با واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر و حیطه فعالیت آن ها انجام شد.