آخرین اخبار, گزارش تصویری

بازدید دبیر شواری عالی مناطق آزاد و وِیژه اقصادی ایران از غرفه پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در نمایشگاه ارمنستان

دکتر حجت الله ملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از غرفه پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در نمایشگاه معرفی بسته های سرمایه گذاری و توانمندی های صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در ارمنستان بازدید کرده و بر بهره گیری از محصولات فناورانه در مناطق آزاد و صادرات این محصولات از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در دومین روز از نمایشگاه معرفی بسته های سرمایه گذاری و توانمندی های صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در ارمنستان، دکتر حجت الله عبدالملکی، مشاور رئیس جمهور و دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران به همراه هیات همراه از غرفه پارک علم و فناوری آذربایجان غربی بازدید کرد.

در این بازدید ضمن بررسی توانمندی های و دستاوردهای شرکت های دانش بنیان، بر توسعه همگانی بهره گیری از محصولات فناورانه تاکید و  همچنین تامین محصولات موردنیاز مناطق آزاد از دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان مطرح شد.