آخرین اخبار

بازدید از واحدهای فناور مستقر در شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه

دکتر نیکبخت رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به همراه دکتر شهسوار معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی از شرکت های مستقر در شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه بازدید کردند.