آخرین اخبار

حمایت از ایجاد انجمن بانوان فناور در آذربایجان غربی

نیر الهامی مدیرکل اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی ضمن بازدید از واحدهای فناور و دانش بنیانی تحت مدیریت بانوان که در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی مستقر هستند، حمایت خود از راه اندازی انجمن بانوان فناور را اعلام کرد.

 به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری به همراه دکتر فتحعلی لو معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، پس از بازدید از واحدهای فناور تحت مدیریت بانوان، طی نشستی صمیمی پای سخنان بانوان فناور استان نشستند.