آخرین اخبار, گزارش تصویری

اولین نشست گپ تجارب در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در راستای ایجاد ارتباط نزدیک واحدهای فناور، هم افزایی و نیز انتقال تجارب در حوزه های مختلف، دور همی هایی با عنوان گپ تجارب هر بار با یک موضوع، برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، با توجه به عارضه های شناسایی شده واحدهادانش بنیان و فناور مستقر، یکی از مسائلی که غالبا واحدها با آن درگیر هستند و استهلاک مالی و روانی زیادی به دنبال دارد، مسایل مالی و مالیاتی است و به همین دلیل، اولین گپ با این موضوع انتخاب شد.