آخرین اخبار

اولین مرکز خصوصی رشد صنایع معدنی در آذربایجان غربی راه اندازی می شود

دکتر جواد نوری نیا رییس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از راه اندازی اولین مرکز خصوصی رشد صنایع معدنی در استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، با حضور  دکتر نوری نیا ریاست پارک و مدیرعامل شرکت مهندسی ایتوک ایران، مهندس محمدحسین ترابی، تفاهم نامه راه اندازی مرکز خصوصی رشد و مرکز شتابدهی بخصوص در حوزه صنایع معدنی و نیز کارگزاری فن بازار ملی با توجه به بهره مندی این شرکت از شبکه فروش در کشورهای حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه منعقد شد.
در این دیدار که به دعوت رسمی از پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در محل دفتر رسمی این شرکت در تهران انجام گرفت، ضمن بررسی موارد فوق، ظرفیت های استان و تمامی پتانسیل های طرفین مورد گفتگو قرار گرفته و نمایندگان هر دو طرف جهت پیگیری و عملیاتی نمودن مفاد تفاهم نامه تعیین شدند.