آخرین اخبار

اولین جلسه شورای راهبری فن بازار منطقه ای استان برگزار شد

با حضور دکتر نوری نیا رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دکتر حیدری مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری و دکتر خالقی دبیر شبکه فن بازار ملی اولین جلسه شورای راهبری فن بازار منطقه ای استان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این نشست با حضور کارگزاران منطقه ای استان و سایر بازیگران این اکو سیستم برگزار شد.

در ابتدای این جلسه گزارشی از سوی کارگزاران در خصوص عملکرد و تجربیات آنان ارائه شد و سپس برنامه های پیش روی استان بحث و بررسی شد.