آخرین اخبار

اولین جلسه دور چهارم شورای فناوری مرکز رشد پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

طی این جلسه احکام اعضای شورای مرکز رشد، توسط دکتر علی محمدنیکبخت رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی اعطاء شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در این جلسه طرح های سه تیم و شرکت متقاضی ورود به پارک بررسی شد.