آخرین اخبار

اولین جلسه ارزیابی فنی و اقتصادی، جهت واگذاری زمین از اراضی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

جلسه ارزیابی فنی و اقتصادی شرکت آراد کبودان ارومیه جهت واگذاری زمین از اراضی پارک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این جلسه ارزیابی به منظور بررسی طرح توجیهی مالی و اقتصادی تولید سیست آرتیما و بسته بندی آن تشکیل شده است.
شایان ذکر است با توجه به اینکه فرآیند واگذاری اراضی پارک علم و فناوری شروع شده است، افراد متقاضی از واحدهای مستقر در پارک می توانند درخواست رسمی  خود را برای بررسی طرح های توجیهی و واگذاری زمین به کارشناس بازاریابی و تجاری سازی امور فناوری سرکار خانم داوودی تحویل نمایند.