آخرین اخبار

اولین جلسه‌ ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آذربایجان غربی تشکیل شد

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، اولین جلسه‌ ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان آذربایجان غربی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و با حضور رئیس پارک علم و فناوری، روسای دانشگاه ها، مدیران کل دستگاه های اجرایی مرتبط و سایر بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری در محل استانداری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در این جلسه،  اجرای دقیق فرامین مقام معظم رهبری درخصوص تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را ضروری دانسته و افزود:واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی موجود آذربایجان غربی باید به سوی استفاده از دانش روز دنیا سوق داده شوند.

دکتر غلامرضا منصورفر افزود:در کنار افزایش کمی و تقویت کیفی شرکت های دانش بنیان استان، واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی موجود آذربایجان غربی باید به سوی استفاده از دانش روز دنیا سوق داده شوند.

وی با اشاره به اینکه فصول و معیارهای ارتقای شرکتهای دانش بنیان از سوی دولت سیزدهم تعیین شده، تصریح کرد: با همت استانداری آذربایجان غربی در ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان، کمیته هایی در بخش ها و حوزه های مختلف جهت پیشبرد سیاست تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین تشکیل می شوند.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت تشکیل این ستاد جهت جلوگیری از موازی کاری، گفت: ارتقای دانش و نوآوری واحدهای تولیدی و صنعتی آذربایجان غربی باید به صورت جدی دنبال شود.

دکتر منصورفر در پایان، تعامل و تبادل نظر مستمر دستگاههای عضو ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان را ضروری دانسته و یادآور شد: برای بقاء و حضور در رقابت های صنعتی دنیا، باید از دانش روز بهره ببریم.