آخرین اخبار

اولین‌نشست‌تخصصی طرح هدف با موضوع صنعت برق برگزار شد

اولین‌نشست‌تخصصی طرح هدف(به هم رسانی دانش و فناوری) در زمینه صنعت برق با حضور دکتر سجاد گلشن نواز معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، و مدیران وکارکنان شرکت های فناور و دانش بنیان مرتبط با صنعت برق در محل سالن جلسات پارک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این نشست با سخنرانی دکتر محمد فرهادی، دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی برق قدرت دانشگاه ارومیه و دکتر محمد زارعی دکتری تخصصی رشته برق گرایش مدارات مجتمع آنالوگ، همراه بود.

شایان ذکر است پارک علم و فناوری آذربایجان غربی باتوجه به جایگاه خود بعنوان مرجع فناوری و نوآوری استان به هم رسانی واحدهای فناور و تیم های تحقیق و توسعه و شبکه سازی میان آنها را جزو وظایف اصلی خود می داند و در این راستا پارک با همکاری دانشگاه های استان اقدام به راه اندازی سری رویدادهای هدف نموده است.

در اولین ایستگاه از این رویدادها با همکاری دانشگاه ارومیه بعنوان دانشگاه مادر استان اولین رویداد هدف با موضوع صنعت برق الکترونیک و ابزار دقیق برگزار خواهد شد.