آخرین اخبار, رویدادها

اولین رویداد ایده پردازی در حوزه امداد و نجات و اطفاء حریق برگزار می شود

در راستای ترویج و توسعه بهره برداری از فناوری های نوین و ایجاد رقابت میان شرکتهای دانش بنیان، واحدهای فناور و ایجاد ارتباط مستقیم میان نیازهای دانشگاه و صنعت، اولین رویداد ایده پردازی در حوزه امداد و نجات و اطفاء حریق در راستای نیازهای سازمان آتش نشانی برگزار می شود.

محورهای اصلی این رویداد به شرح ذیل است:

۱-طراحی ریز پرنده با قابلیت پرواز و شناسایی در محیط بسته با دود و دمای بالا

۲ – طراحی مگاروتور با قابلیت حمل نفر

۳ – طراحی مگاروتور اطفایی با واترگان

. همچنین ۵ تیم برتر این رویداد از حمایتهای ذیل بهره مند می گردند

۱ – دریافت تسهیلات جهت توسعه کسب و کار و محصول از ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته؛ ۲ – معرفی به مرکز نوآوری سازمان آتش نشانی و بهره مندی از حمایت های آن مرکز؛ ۳ – شرکت در رویدادهای سرمایه گذاری در صندوق نوآوری و شکوفایی؛

شایان ذکر است آخرین مهلت ارسال ایده ها و دستاوردها تا تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ میباشد که پس از ارسال ایدهها داوری اولیه صورت گرفته و ایده های تایید شده به منتورها و مربی های صنعتی جهت بلوغ و نزدیک شدن به محصول نهایی معرفی می گردند.

آدرس سایت رویداد:      sat-iravin.ir