آخرین اخبار

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک به منظور ایجاد و راه اندازی خانه خلاق صنایع دستی

تفاهم نامه همکاری مشترک به منظور ایجاد و راه اندازی خانه خلاق صنایع دستی ما بین پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این تفاهم نامه به منظور ارتقاء سطح همکاری های متقابل پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و اداره کل میراث فرهنگی استان، در راستای فرهنگ سازی و ایجاد انگیزه برای فعالیت های مبتنی بر ایده پردازی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین حمایت مالی، قانونی و معنوی از دانشجویان ایده پرداز، خلاق و نوآور، بین طرفین منعقد شد.