آخرین اخبار

انعقاد تفاهم نامه استفاده از فرصت مطالعاتی در واحدهای فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از انعقاد  تفاهم نامه استفاده از فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هیات  علمی دانشگاه ارومیه در واحدهای فناورو دانش بنیان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دکتر منصورفر سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی درباره این تفاهم نامه اظهار کرد: در راستای اجرایی کردن شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها در صنعت و جامعه و به منظور معرفی اعضای هیات علمی برای استفاده از فرصت مطالعاتی در محل واحدهای فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری آذربایجان غربی این تفاهم نامه میان دانشگاه ارومیه و پارک منعقد گردید.

وی درباره اهداف این تفاهم نامه، تشریح کرد: تقویت ارتباط اعضای هیات علمی دانشگاه و واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در پارک و گسترش همکاری های پایدار علمی، پژوهشی و فناوری فی مابین، جهت دهی به پژوهش های دانشگاهو گسترش دانش و فناوری کاربردی جامعه و صنعت، شناسایی و برنامه ریزی برای رفع مشکلات واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در پارک، انتقال و ترویج یافته های جدید دانش و فناوری دانشگاه به پارک و کمک به رفع مشکلات علمی و صنعتی واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در پارک در قالب انجام طرح های تحقیقاتی مشترک از جمله اهداف مهم در نظر گرفته شده برای این تفاهم نامه می باشند.