آخرین اخبار

انعقادتفاهم نامه همکاری مابین پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و شرکت شهرک های صنعتی استان

این تفاهم نامه همکاری جهت شناسایی، حمایت و پایدار سازی شرکت های دانش بنیان ما بین طرفین به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در راستای توسعه همکاری های مشترک جهت شناسایی و حمایت از شرکت های دانش بنیان استان به منظور ارتقاء سطح شاخص های اقتصاد دانش بنیان و سطح اشتغال استان این تفاهم نامه ما بین پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و شرکت شهرک های صنعتی استان منعقد شد.