آخرین اخبار

انتصاب معاون جدید پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

احسان یوسفی مدیر امور اداری و مالی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی طی حکمی از سوی دکتر علی محمدنیکبخت ریاست پارک علم و فناوری استان به عنوان معاون پارک علم و فناوری آذربایجان غربی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در بخشی از این حکم آمده است:

جناب آقای احسان یوسفی

با سلام و تحیت

با عنایت به مراتب و شایستگی و تجارب ارزشمندتان به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان معاون پارک علم و فناوری آذربایجان غربی منصوب می نماییم.

شناخت ظرفیت ها، منابع و توانمندی های مادی و معنوی پارک، ارائه سازو کارها و کمک به انجام ماموریت های محوله به مدیریت های پارک از جمله اهم اقدامات جنابعالی خواهد بود.

امید است شایستگی و حسن سابقه جنابعالی موجبات تعامل سازنده و ثمر بخش با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه های ذیربط و نهایتا ارتقاء کیفیت خدمات رسانی و ایفای بهتر و سریعتر وظایف و ماموریت های محوله را فراهم سازد.

توفیق شما را در انجام این مسئولیت از درگاه خدواند بزرگ آرزومندم.

 علی محمدنیکبخت                    

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی