آخرین اخبار

امضای ۱۲ تفاهم نامه طرح اعطای یارانه تجاری سازی فناوری در هفته پژوهش

فناوران پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، طی هفته پژوهش موفق به امضای ۱۲ تفاهم نامه طرح اعطای یارانه تجاری سازی فناوری به ارزش ۸۸۱.۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال شدند.

 به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این تفاهم نامه ها به منظور بسط و توسعه توان ملی در فناوری و نوآوری و حمایت از توسعه تجاری محصولات و خدمات فناوران دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی  و پارک های علم و فناوری با استفاده از پتانسیل های موجود، ظرفیت ها و توانایی های علمی و در اجرای طرح یارانه تجاری سازی  منعقد شدند.

 تفاهم نامه های منعقد شده در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار جهت دریافت یارانه تجاری سازی، تعداد ۱۲ تفاهم نامه، جمعا به مبلغ ۸۸۱.۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.