آخرین اخبار

افزایش تعاملات پارک علم و فناوری با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

طی جلسه ای با حضور رئیس و مدیرمرکز رشد پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و مدیرفن بازار منطقه استان و هیات مدیره سازمان نظام  مهندسی ساختمان بر افزایش تعاملات دو سویه و استفاده از پتانسیل های  فناوران پارک در صنعت ساختمان استان تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این دیدار به منظور بررسی چگونگی بهره مندی از پتانسیل محصولات فناورانه تولیدی در پارک برگزار شد.