آخرین اخبار

افزایش تعاملات جهت راه اندازی مرکز رشد در شهرستان خوی

طی جلسه ای با حضور دکترعادل نجف زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی و مسئولین پارک علم و فناوری آذربایجان غربی پتانسیل های شهرستان خوی جهت افزایش تعاملات و راه اندازی مرکز رشد در این شهرستان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دکتر عادل نجف زاده  با اشاره به اهمیت افزایش فعالیت های دانش بنیان اظهار کرد: پتانسیل های بسیار خوبی از قبیل نیروی انسانی، نزدیک بودن به مرز و صنایع زیردستی  در این شهرستان وجود دارد که می تواند آغشته به  فناوری های نوین شود.

وی با استقبال از راه اندازی مرکز رشد پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در شهرستان خوی ،گفت: تمام تلاش خود را برای راه اندازی این مرکز رشد در شهرستان خوی به کار میگریم.

دکتر علی نیکبخت رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به کشیدگی جغرافیایی استان ، توضیح داد: به دلیل کشیدگی جغرافیایی و افزایش بعد مسافت، راه اندازی مرکز رشد در شهرستان یکی از اولویت های  پارک علم و فناوری می باشد.

وی ادامه داد: شهرستان خوی  ظرفیت های  بسیار خوبی  در حوزه صنایع معدنی، پلیمر، رنگ سازی، شیمی، نساجی، عسل، آفتابگردان و همچنین مسایل بین الملل دارد.

دکتر نیکبخت با اشاره به پتانسیل های پارک علم و فناوری و حمایت های ویژه این پارک از طرح های نوآورانه و فناورانه گفت: در صورت استقرار مرکز رشد در شهرستان خوی، این شهرستان نیز می تواند از پتانسیل های پارک علم و فناوری بهره مند شود.