آخرین اخبار

افتخار آفرینی فناوران پارک علم و فناوری آذربایجان غربی در مسابقات بین المللی اختراعات تکنوفست ترکیه

فناوران پارک علم و فناوری آذربایجان غربی موفق به کسب مدال نقره مسابقات بین المللی اختراعات تکنوفست ترکیه سال ۲۰۲۲  شدند.

 به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، رضا محمودی شیخ سرمست از شرکت پرتو انرژی صدرا و ناصر میرزایی کیا از شرکت آراد کبودان با کسب مدال نقره در مسابقات بین المللی اختراعات ترکیه درخشیدند.
شرکت پرتو انرژی صدرا با ایده روشنایی خورشیدی و شرکت آراد کبودان با ایده فرآوری خوراک آبزیان موفق به کسب رتبه دوم در این مسابقات شدند.